Strona główna

Radca prawny Paweł Piotrkowicz jest wpisany:
  • od 1992 na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, pod numerem: WA-3318,
  • od 1997 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Numer: a) Regon – 013218430; b) NIP – 5211109601

Firma przedsiębiorcy: PAWEŁ PIOTRKOWICZ KANCELARIA PRAWNICZA „PAULUS” RADCY PRAWNEGO PAWŁA PIOTRKOWICZA