Życiorys zawodowy

Wykształcenie

Magister prawa, studia odbyte na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone w 1986r.

Praca zawodowa

  • grudzień 1986r. – grudzień 1987r. Ministerstwo Budownictwa,
  • styczeń 1988r. – czerwiec 1989r. – Kancelaria b.Rady Państwa (Biuro Rad Narodowych),
  • czerwiec 1989r. – marzec 1999r. Biuro Prawne Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  • kwiecień 1999r. – do teraz – własna (indywidualna) Kancelaria Radcy Prawnego (Kancelaria Prawnicza „PAULUS” w Warszawie).

Dodatkowe kwalifikacje

  • w latach 1999- 2004 uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
  • członek Senatu i wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie,
  • wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w zakresie procesu legislacyjnego nabyte w okresie pracy w Biurze Prawnym Kancelarii Prezydenta RP.

Znajomość prawa administracyjnego oraz cywilnego tak materialnego jak i procesowego, w szczególności prawa gospodarczego – nabyta w okresie prowadzonej tak pracy zawodowej, jak i odbytych szkoleń.

W okresie 1996 – 2002, poza bieżącą pomocą prawną, współpraca z jednostkami pozarządowymi (Fundacja „Pomoc Społeczna „SOS”, Bank Żywności „SOS”, Federacja Banków Żywności, Fundacja Batorego, Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce”) w zakresie prowadzenia szkoleń, w tym szkoleń finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych (UE, USAID, Fundacja Forda).

W okresie 1999-2005 syndyk (nadzorca sądowy, tymczasowy nadzorca sądowy) w wielu postępowaniach upadłościowych i układowych (naprawczych), m.in. nadzorca sądowy Netia S.A.

Na bieżąco uczestniczę w szkoleniach (w tym jako wykładowca) organizowanych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie oraz Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie (którego członkiem jestem od roku 1990, członkiem Zarządu Oddziału w Warszawie od roku 2004, a Prezesem Zarządu Oddziału w Warszawie od grudnia 2017r.).

%d blogerów lubi to: